Pomiń nawigację

Komunikaty

06.12.2016

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu pozakonkursowego w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2013-2020

Utworzono: 8 grudnia 2016

 

Informujemy, iż w dniu 6 grudnia 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia projekt pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności. W dniu 8 grudnia 2016 r. wybór powyższego projektu został zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju, pełniące rolę Instytucji Zarządzającej.

W ramach Projektu zaplanowano m.in. budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS , przebudowę i budowę układu ulicznego w centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba oraz  ul. Partyzantów) z nadaniem priorytetu komunikacji miejskiej (buspasy),  zakup taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu ITS.

Realizacja Projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności, a tym samym zwiększenie wykorzystania transportu zbiorowego na terenie miasta Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego

Tytuł projektu: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności

Nazwa Beneficjenta: Gmina Olsztyn

Kwota przyznanego dofinansowania: 86 414 368,16 PLN

Kwota całkowita projektu: 104 655 832,55PLN

Przewidywany czas realizacji projektu: do 2018-12-31