Pomiń nawigację

Komunikaty

10.01.2023

Zmiana Regulaminu konkursu

Informujemy, że aktualizacji uległ Regulamin konkursu nr 1 ogłoszonego w 2022 r. w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, POPW.

Wprowadzona zmiana dotyczy zwiększenia środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z kwoty 58 439 139 zł do 71 220 835 zł (§ 3 ust. 5 Regulaminu konkursu).