Pomiń nawigację

Komunikaty

11.01.2023

Kolejne 5 firm otrzyma wsparcie na projekty w Polsce Wschodniej

W związku ze zwiększeniem puli środków w zakończonym konkursie nr 1/2022 w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, do wsparcia zakwalifikowano kolejne 5 projektów, które pomimo pozytywnej oceny nie mogły być wcześniej rekomendowane do wsparcia z uwagi na brak wystarczającej kwoty alokacji.

Zaktualizowana lista projektów