Pomiń nawigację

Komunikaty

22.07.2022

Komunikat dot. rozliczania projektów w ramach poddziałania Granty na Eurogranty

W nowo ogłaszanych programach Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską (w szczególności w programie EIC Accelerator), zmieniony został system oceniania. Dotychczas w organizowanych naborach do poszczególnych programów wynikiem oceny wniosku o Eurogrant była przyznana punktacja. Obecnie w programie EIC Accelerator wynik oceny opiera się na statusie GO/NO GO, który pozwala, bądź nie pozwala na przejście do kolejnego kroku oceny.

Na podstawie szczegółowej analizy warunków programu EIC Accelerator i systemu oceny aplikacji w tym instrumencie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą postanowiła przyjąć następujący sposób podejścia do weryfikacji stopnia osiągnięcia wskaźnika dla kwoty ryczałtowej „Uzyskanie wyniku oceny wniosku o Eurogrant w Programie UE na poziomie co najmniej 50% punktów lub etapów oceny możliwych do osiągnięcia w danym konkursie”:

1) pominięcie kroku: SHORT APPLICATION (bez punktu, jako forma preselekcji, w wyniku której wnioskodawca otrzymuje „zielone światło” do przygotowania projektu);

2) w ramach FULL PROPOSAL liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 9 pkt (3 ekspertów przydziela oceny GO/NO GO w 3 kryteriach);

3) przyznanie 1 pkt za przejście kroku 3: FACE TO FACE INTERVIEW (z uwagi na brak indywidualnych ocen poszczególnych członków jury – ocena jest łączna, finalizowana wynikiem GO/ NO GO);

4) łączna liczba punktów do zdobycia – 10 pkt;

5) wymagane minimum gwarantujące wypłatę dofinansowania w ramach umowy o dofinansowanie z poddziałania 2.3.6 POIR – 6 pkt.

Pominięcie kroku SHORT APPLICATION wynika z niewielkich wymogów w stosunku do przedsiębiorstw aplikujących w programie, tj. nabór ciągły, 3 minutowy film, 10 slajdów, 5 stron wniosku, możliwość poprawy wniosku, ocena dokonywana przez 4 ekspertów, z czego wystarczą tylko 2 oceny GO, aby wniosek przeszedł do kolejnego kroku/etapu.