Pomiń nawigację

Komunikaty

12.04.2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Bonów na innowacje (Dostępność Plus)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie 10 konkursu nr 4/2019 r. (etap II inwestycyjny, Dostępność Plus). 

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 1 projektu, zlokalizowanego w województwie innym niż mazowieckie.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.