Pomiń nawigację

Komunikaty

16.08.2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – dla konkursu dotyczącego projektów realizujących Program Dostępność Plus Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie II konkursu nr 1/2020 r. 

Dofinansowanie zostało przyznane dla 73 projektów, w tym 14 zlokalizowanym w województwie mazowieckim i 59 w pozostałych województwach.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.