Pomiń nawigację

Komunikaty

22.06.2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand – konkurs nr 6/2020 r.

Publikujemy listę projektów (dostępna na stronie działania), które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 6/2020 r. 

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 1 117 projektów. Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum".

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.