Komunikaty

18.06.2020

Ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty

W związku z licznie zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że ocena została wstrzymana ze względu na konieczność potwierdzenia rozwiązań przyjętych w metodologii, w oparciu o którą zostały ustalone stawki wsparcia w ramach naboru.

Jednocześnie podkreślamy, że powyższe nie ma wpływu na możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.6 POIR.