Komunikaty

29.10.2021

Pilotaż „Przemysł 4.0”: zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że za zgodą Instytucji Zarządzającej Programem Inteligentny Rozwój wydłużono okres oceny złożonych wniosków oraz zmieniono termin rozstrzygnięcia naboru w ramach Pilotażu „Przemysł 4.0”, finansowanego z POIR.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to połowa grudnia 2021 r. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania terminu oceny do dużej liczby złożonych wniosków oraz ograniczonej dostępności ekspertów niezbędnych do ich oceny.

W związku z powyższym uległy zmianie postanowienia Regulaminu naboru w następującym zakresie:

  • 8 ust. 3, którego nowe brzmienie to: „Ocena projektów trwa do 155 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru.”
  • 11 ust. 4, którego nowe brzmienie to: „Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, o którym mowa w § 10 ust. 5, wynosi 5 i pół miesiąca od dnia zamknięcia naboru wniosków.”

Więcej informacji na stronie Pilotaż Przemysł 4.0.

Zmiana Regulaminu naboru obowiązuje od 28 września 2021 r.