Pomiń nawigację

Komunikaty

10.12.2021

Publikacja projektów rekomendowanych do wsparcia w wyniku zwiększenia budżetu Programu

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę, jednak z powodu braku środków pozostawały na liście rezerwowej zostały rekomendowane do wsparcia w dniu 10 grudnia 2021 r.

Projekty znajdują się na liście nr 4 zamieszczonej w zakładce „Wyniki i archiwum”.

Ponadto informujemy, że wszyscy wnioskodawcy z listy nr 4 otrzymają indywidualną pisemną informację w tym zakresie, rozpoczynając tym samym proces przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy ws projektu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z par.8 ust.6 Ogłoszenia konkursu wydatki poniesione przez wnioskodawcę (beneficjenta) będą uznane za kwalifikowane od dnia 10 grudnia 2021 r. tj. od dnia opublikowania listy nr. 4 projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia.