Pomiń nawigację

Komunikaty

21.06.2021

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne - Poland Prize

Informujemy, że zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie w konkursie 1/2020. Zmieniony wzór umowy o dofinansowanie uwzględnia możliwość zwolnienia ze składania zabezpieczenia beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych, tj. zgodnie z art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Wprowadzone zmiany obowiązują od 21 czerwca 2021 r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie działania