Pomiń nawigację

Komunikaty

29.12.2020

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych – przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że w Regulaminie konkursu 1/2020 wprowadzono zmianę dotyczącą terminu naboru wniosków z 5 stycznia 2021 r. na 4 lutego 2021r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) oraz uwzględniono zmiany wynikające z zapisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację Programów Operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Dodatkowo zwiększono alokację na konkurs z 5 mln PLN do 18 mln PLN w kopercie mazowieckiej i z 45 mln PLN do 47 mln PLN w pozostałych województwach.

Jednocześnie zaktualizowano dokument „Krajowe Inteligentne Specjalizacje - szczegółowy opis” obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.