Pomiń nawigację

Komunikaty

03.06.2020

Specustawa funduszowa - większa elastyczność w konkursach w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona właśności przemysłowej

Informujemy, że w ramach Poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694), w tym dotyczące trybu i formy wnoszenia protestów, o których mowa w art. 18 ww. ustawy. ​