Pomiń nawigację

Komunikaty

20.11.2020

Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach 10 rundy 1.4 Wzór na konkurencję – aktualizacja

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „W przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie przewidzianym w §3 ust.3 dla danej rundy konkursu lub terminach wskazanych w ust.6, wnioskodawca może zwrócić się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie. Po wyrażeniu zgody przez PARP wniosek o dofinansowanie może zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru w rundzie konkursu.”

Uwzględniając  wnioski złożone po terminie zgodnie z ww. zapisami, w dziesiątej rundzie naboru działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w okresie od 1 września do 31 października 2020 r w Generatorze Wniosków złożono łącznie 31 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 70 208 485,55 . Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.