Pomiń nawigację

Komunikaty

08.04.2022

Wpłynęło 136 wniosków w zakończonym 7 kwietnia br. konkursie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 7 kwietnia br. zakończył się nabór wniosków w konkursie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”, w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, który finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

W zakończonym naborze zostało złożonych 136 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę ogółem 1,1 mld złotych, w tym wnioskowana kwota wsparcia wynosi prawie 527 mln złotych.

Wszystkie wnioski zostaną poddane weryfikacji spełnienia warunków formalnych, a w kolejnym etapie ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów.