Pomiń nawigację

Komunikaty

14.05.2020

Wpłynęło 738 wniosków w zakończonym 14 maja br. konkursie w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 14 maja br. zakończył się trwający od 7 stycznia 2019 r. nabór wniosków w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Łącznie w ramach czterech schematów konkursowych zostało złożonych 738 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia ponad 1,2 mld złotych.

W ramach poszczególnych schematów złożono następującą liczbę wniosków:

Wszystkie wnioski zostaną poddane weryfikacji spełnienia warunków formalnych, a w kolejnym etapie ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów.