Pomiń nawigację

Komunikaty

23.08.2021

Wstrzymanie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy (Travel Grants)

PARP informuje, że w prowadzonym naborze wniosków łączna kwota wsparcia w złożonych wnioskach przekroczyła w dniu 20 sierpnia 2021 r. 110% dostępnej alokacji. Zgodnie z § 1 ust. 3 Ogłoszenia nr 1/2021 o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy nabór wniosków ulegnie wstrzymaniu 24 sierpnia 2021 r. o godz. 16:00:00.