Pomiń nawigację

Komunikaty

23.12.2021

Zakończenie naboru w ramach ostatniej rundy konkursu 1/2019 - Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Uwaga !

Zgodnie z § 6 ust. 17 Regulaminu Konkursu poddziałania 1.1.2 POPW w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie przewidzianym w § 3 ust. 3 dla danej rundy, Wnioskodawca może zwrócić się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie. Po wyrażeniu zgody przez PARP wniosek o dofinansowanie może zostać złożony w terminie nie dłuższym, niż 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru w rundzie konkursu.

Należy zaznaczyć, że w 17. - ostatniej rundzie konkursu - w przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji niezbędne dla wydłużenia terminu jest utworzenie wniosku w systemie LSI w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2021 r. do godz. 16:00 (z możliwością dalszej jego edycji). Po tym terminie utworzenie wniosku w systemie LSI nie będzie możliwe. Brak utworzenia wniosku o dofinansowanie w systemie uniemożliwi złożenie prośby o przedłużenie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 17 Regulaminu Konkursu.