Pomiń nawigację

Komunikaty

14.09.2023

Zmiana dokumentacji Działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Informujemy, że w dokumentacji Działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP wprowadzono zmiany.

Zmiany dotyczą Regulaminu Wyboru Projektów i polegają na wprowadzeniu jednolitej zasady organizacji panelu bez udziału Wnioskodawcy. Rozwiązanie to przyczyni się do przyspieszenia procesu oceny. W związku z tym skróceniu ulega termin oceny wniosków ze 100 do 90 dni od zakończenia naboru, oraz przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów ze 110 do 100 dni od dnia zakończenia naboru.

Inne wprowadzone w Regulaminie Wyboru Projektów zmiany mają charakter porządkowy, w tym polegają na aktualizacji publikatorów aktów prawnych.

W zakładce „Dokumenty” została opublikowana zmieniona wersja ww. dokumentu.

Zmiany obowiązują od 14 września 2023 r.