Pomiń nawigację

Komunikaty

02.04.2020

Zmiana dokumentacji konkursowej w działaniu Internacjonalizacja MŚP

Informujemy, że w Regulaminie konkursu 6 (1/2020) dodano koszty kwalifikowalne umożliwiające przedsiębiorcy dofinansowanie usług doradczych w zakresie analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2, aby umożliwić wnioskodawcom przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie, w Regulaminie konkursu zmieniono końcową datę składania wniosków w I rundzie, przedłużając nabór do dnia 28 maja br.