Pomiń nawigację

Komunikaty

11.02.2021

Zmiana minimalnej wymaganej liczby punktów niezbędnych do rekomendowania wniosku do uzyskania wsparcia w Programie „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, lata 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w Ogłoszeniu konkursu w Programie „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” zmodyfikowano §19 ust. 4 pkt 3 oraz odpowiednio Załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Zmiana polega na obniżeniu minimalnej liczby punktów niezbędnych do rekomendowania wniosku do uzyskania wsparcia z 16 pkt do 14 pkt.

Zmiana obejmuje wszystkie cztery schematy konkursowe, co oznacza, że wszyscy wnioskodawcy zostaną ocenieni na tych samych zasadach. Zmiana ta pozostaje w zgodzie z mającymi zastosowanie regulacjami, dokumentami programowymi oraz przepisami prawa.