Pomiń nawigację

Komunikaty

08.01.2021

Zmiana Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia w naborze wniosków w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP etap 1 usługowy, konkurs ogólny 1/2019

Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu oraz w Ogłoszeniu o konkursie do Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów z podziałem na koperty regionalne:

- 34 664 960,17 zł dla województwa mazowieckiego

- 133 887 368,29 zł dla regionów słabiej rozwiniętych

Zmienione dokumenty obowiązują od dnia ich publikacji.