Pomiń nawigację

Komunikaty

20.09.2022

Zmiany w dokumentacji rekrutacyjnej IV edycji Akademii Menadżera Innowacji

Wprowadzono zmiany do załącznika nr 4 do umowy o udzielenie wsparcia - szczegółowego harmonogramu części szkoleniowej AMI. W harmonogramie dokonano przesunięcia zjazdu zamykającego z 21.04.2023 r. na 27.04.2023 r. Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną wersję harmonogramu.

Ponadto wprowadzono zmiany do załącznika nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia - wzór oświadczenia uczestnika AMI dotyczący obowiązku informacyjnego realizowanego w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Poniżej zamieszczamy aktualną wersję dokumentu.

Zmiany te są podyktowane kwestiami organizacyjnymi i nie pociągają zmiany warunków umowy dla przedsiębiorstw.