Pomiń nawigację

Komunikaty

01.06.2021

Zmiany w Regulaminie konkursu Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus - zmiana dot. oceny oraz rozstrzygnięcia konkursu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając na podstawie § 15 Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców” dotyczącego projektów realizujących Program Dostępność Plus” informuje, że w związku z dużą liczbą złożonych wniosków w I i II rundzie konkursu (link aktywny do opublikowanego 19.04.2021 r. na stronie PARP komunikatu Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus - Aktualizacja liczby wniosków złożonych w ramach poddziałania „Design dla przedsiębiorców – dla konkursu dotyczącego projektów realizujących Program Dostępność Plus” – runda II - PARP - Centrum Rozwoju MŚP)

wydłużeniu ulegają terminy:

  1. określone w § 8 ust. 3 Regulaminu konkursu dotyczące oceny projektów w II rundzie konkursu do 130 dni liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ww. rundzie konkursu
  2. określone w  § 11 ust. 3 Regulaminu konkursu dotyczące przewidywalnego terminu rozstrzygnięcia II rundy konkursu do maksymalnie 150 dni licząc od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ww. rundzie konkursu.

 Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.