Pomiń nawigację

Komunikaty

24.09.2021

Zwiększenie alokacji w naborze wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy (Travel Grants)

Komitet Współpracy dla programu "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 podjął decyzję o zwiększeniu do 104 000 euro łącznej alokacji w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy. Decyzja ta pozwoli PARP kontynuować ocenę złożonych wniosków oraz sfinansować uzasadnione, dobre jakościowo inicjatywy.