Komunikaty

17.05.2021

Zwiększenie kwoty dofinansowania w Poland Prize

Zmieniony został Regulamin konkursu Poland Prize (link do zmienionego RK). Modyfikacji uległa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów. Nowy Regulamin obowiązuje od 14 maja 2021 r. W wyniku zwiększenia kwoty dofinansowania do wsparcia rekomendowano dodatkowo 2 projekty spełniające kryteria wyboru. Łączna kwota dofinansowania 11 projektów wybranych do dofinansowania wynosi 105,93 mln zł.

Pełna dokumentacja dla działania 2.5 – Poland Prize.