Pomiń nawigację

Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe

Beneficjent

Województwo Podkarpackie

Wartość projektu

0,00 PLN

Wartość dofinansowania

21 113 032,90 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Infrastruktura drogowa

Opis projektu

Projekt zrealizowany był wspólnie przez Województwo Podkarpackie i miasto Rzeszów. Nowa trasa łączy drogę krajową nr 19 od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie, z węzłem Rzeszów-Południe S19. Z uwagi na fakt, że trasa przebiega zarówno przez tereny miasta Rzeszowa, jak i poza jego granicami, przedsięwzięcie zostało podzielone na odcinek miejski oraz zamiejski. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował zamiejski odcinek trasy, od granicy miasta do węzła drogi ekspresowej – S19 Rzeszów Południe.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszów i jego obszaru funkcjonalnego, w zakresie infrastruktury drogowej, poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z Transeuropejską Siecią Transportową.

Nowa droga przyczyniła się do skrócenia czasu przejazdu pomiędzy głównymi szlakami komunikacyjnymi, na poziomie miasto – województwo – kraj.  Taka zmiana będzie generowała powstawanie oszczędności finansowych w przewozach pasażerskich i towarowych.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2 Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe
  • Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie
  • Wartość: projektu: 27 943 446,98 zł
  • Wartość dofinansowania: 21 113 032,90 zł