Pomiń nawigację

Infrastruktura

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)

Beneficjent

Gmina Lublin

Wartość projektu

101 032 644,21 PLN

Wartość dofinansowania

78 707 223,84 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Infrastruktura drogowa (POPW)

Infrastruktura drogowa

Opis projektu

Inwestycja objęła budowę nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Casino, między ul. Wojciechowską, a węzłem Sławinek na przedłużeniu al. Solidarności. Powstała dwujezdniowa droga, biegnąca nad Suchą Doliną.

Głównym celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej Lublina w zakresie infrastruktury drogowej. Wybudowana droga zapewnia szybki dojazd z dzielnic Czuby i Rury, gminy Konopnica do obwodnicy Lublina i wyjazd w kierunku Warszawy i Rzeszowa.

Dzięki tej inwestycji połączono bezpośrednio węzeł Sławin na al. Solidarności (DK 12,17,19) z al. Kraśnicką (DK19), a poprzez węzły Lublin Sławinek oraz Lublin Czechów umożliwiła włączenie ruchu do obwodnicy Lublina.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2 Infrastruktura drogowa
  • Nazwa Projektu: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)
  • Nazwa Beneficjenta: Gmina Lublin
  • Wartość projektu: 101 032 644,21 zł
  • Dofinansowanie UE: 78 707 223,84 zł