Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Edukacja przez doświadczenie - rozwój oferty szkolenia opiekunów osób starszych przez zakup licencji i technologii VR.

Wartość projektu

230 900,00 PLN

Wartość dofinansowania

30 632,69 EUR

Programu operacyjny

Norway Grants

Działanie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Opis projektu

W Polsce o demencji u osób starszych mówi się w kontekście zmian towarzyszących normalnemu procesowi starzenia się. To podstawowy błąd mający swoje przełożenie na organizację opieki w starości. Demencja nie jest naturalną częścią starzenia się, to skomplikowany i poważny proces chorobowy, który powinien być traktowany jako postępująca niepełnosprawność osoby chorującej. Tymczasem z powodu braku dostępu do wiedzy diagnostyka trwa latami a wsparcie niefarmakologiczne, które rozumiemy jako "wspieranie samodzielności przez odpowiednie dostosowanie otoczenia", jest spóźnione o co najmniej 10 lat. Niestety, wiedza neurofizjologiczna jest niezwykle trudna do przekazania w jasny i zrozumiały sposób dla przeciętnego odbiorcy. Nasza firma prowadzi od kilku lat autorski program szkoleniowy na temat demencji, skierowany do opiekunów w Domach Pomocy Społecznej, opiekunów rodzinnych i pracowników organizacji pozarządowych. Program jest oparty o najnowsze wzorce i metodyki anglosaskie. Dzięki szkoleniom opiekunowie mogą zrozumieć przebieg choroby, nauczyć się nowych praktycznych umiejętności w codziennej opiece z poszanowaniem godności osób chorych oraz wskazać kierunki projektowania przestrzeni dla osób chorych. Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie na rynek usługi szkoleniowej dla opiekunów z zastosowaniem narzędzi wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy szkoleń będą mogli przenieść się w świat osób z demencją i uzyskać kompleksową wiedzę o specyfice chorób demencyjnych, poznać mechanizm schorzeń i rozwiązania w zakresie wsparcia człowieka chorego w życiu z chorobą. Doświadczenie VR skraca czas wdrożenia koniecznych zmian w metodach opiekuńczych, ponieważ uczestnik rozumie istotę choroby. Zakupiona zostanie angielskojęzyczna licencja na aplikację Educational Dementia Immersive Experience (EDIE) wraz z osprzętem do technologii wirtualnej rzeczywistości (16 sztuk gogli Oculus Go) i opracowana zostanie polska wersja językowa oprogramowania.
logo Fundusze Norweskie