Pomiń nawigację

Fundusze Norweskie

Innowacyjne usługi rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością

Beneficjent

Gabinet Fizjoterapii Marta Ryszkiewicz-Poborca

Wartość projektu

89 828,00 PLN

Wartość dofinansowania

13 820,78 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Small Grants Scheme for female enterprises

Opis projektu

Prowadzę gabinet fizjoterapii świadczący usługi rehabilitacyjne skierowane głównie do dzieci z niepełnosprawnościami. Wykonuję diagnostykę zaburzeń ruchowych oraz terapię indywidualną. Postęp technologiczny i wymogi rynkowe wobec precyzji diagnozowania oraz skuteczności terapii spowodowały, że stworzyłam projekt wprowadzenia dwóch innowacyjnych usług przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Celem jest podniesienie jakości życia dzieci dzięki lepszemu funkcjonowaniu ruchowemu. Pierwsza usługa to diagnostyka postawy ciała i chodu dla oceny zaburzeń ruchowych, druga to terapia indywidualna wykorzystująca wibroterapię.

W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt diagnostyczny: FreeMed Posture do badania postawy i chodu, KINEOD do trójwymiarowej analizy pleców i kończyn dolnych, podoskop diagnostyczny do oceny budowy i funkcji stóp oraz urządzenie Galileo do wibroterapii. Opracowano także protokół diagnostyczny i terapeutyczny poszerzony o testy i terapię na nowoczesnych urządzeniach. Dzięki rzetelnym wynikom i kompleksowemu badaniu możliwa jest szybsza i bardziej profesjonalna ocena zaburzeń ruchowych u pacjenta. Dzięki raportom generowanym przez programy informatyczne nowych urządzeń uzyskujemy obiektywnie mierzalne i powtarzalne parametry funkcjonalne. Pomaga to w precyzyjnym i szczegółowym określeniu celów bliższych i dalszych terapii. Skupiając się na najważniejszych deficytach podczas terapii, szybciej uzyskamy określone cele. Wprowadzenie wibroterapii także przyczyniło się do uzyskiwania szybszej poprawy stanu funkcjonalnego moich pacjentów.

Udoskonalone usługi, które oferuję dzięki realizacji projektu, spowodowały, że zainteresowanie nimi pacjentów/ rodziców dzieci z niepełnosprawnością znacznie wzrosło. Mimo usprawnienia  procesu diagnostyki (który teraz trwa ok. 30 minut a wcześniej zajmował 60-120 minut) i przyspieszeniu uzyskiwania poprawy u pacjentów, nie jestem w stanie przyjąć wszystkich chętnych. Wykonuję cztery razy więcej diagnoz, niż przed realizacją projektu. W najbliższym czasie zamierzam poszerzyć działalność o zatrudnienie kolejnych  fachowców, gdyż dzięki mierzalnej i obiektywnej diagnozie z pomocą nowych urządzeń nie jestem zmuszona do osobistego udziału w każdej sesji i mogę przekazać tę ważną fazę procesu rehabilitacji innej osobie. Wielu pacjentów kierowanych jest do mnie przez innych terapeutów aby wykonać diagnostykę na innowacyjnych urządzeniach, która pomaga w określeniu odpowiednich celów i dobraniu najlepszej terapii. Mogę zatem wesprzeć większą liczbę pacjentów, a także podnieść jakość usług świadczonych przez inne gabinety.