Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Opracowanie aplikacji mobilnej poprawiającej jakość życia najbardziej wrażliwej grupy społecznej tj. osób starszych dotkniętych afazją.

Wartość projektu

196 800,00 PLN

Wartość dofinansowania

38 967,57 EUR

Programu operacyjny

Norway Grants

Działanie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Opis projektu

KOAfazja jest utratą zdolności do rozumienia i tworzenia wypowiedzi na skutek uszkodzenia mózgu (ośrodkowego układu nerwowego). Osoby z afazją tracą całkowicie lub częściowo możliwości porozumiewania się. Są to przede wszystkim osoby starsze po udarze mózgu, który jest najczęstszą przyczyną tej dolegliwości. Przedmiotem projektu jest opracowanie mobilnej aplikacji przeznaczonej do wspomagania rehabilitacji i komunikacji językowej osób starszych dotkniętych afazją. Aplikacja przeznaczona będzie dla logopedów świadczących usługi dla osób z afazją oraz dla samych pacjentów z afazją do samodzielnego wykonywania ćwiczeń oraz bezpośredniego wspomagania swojej komunikacji w sytuacjach codziennych. Świadczenie usług logopedycznych za pomocą aplikacji ma na celu zwiększenie efektywności terapii logopedycznych osób z afazją, aktywizowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, do inicjowania i podtrzymywania kontaktów społecznych. Badania naukowe wskazują, że terapia afazji wspomagana narzędziami multimedialnymi podnosi tempo i skuteczność opanowywania materiału logopedycznego o 60 proc. w porównaniu do tradycyjnych metod. Ze względu na szeroki zakres funkcjonalności będzie to nowość na rynku polskim. Główną cechą świadczącą o innowacyjności aplikacji jest możliwość używania na urządzeniach mobilnych, co pozwala wykonywać ćwiczenia z wykorzystaniem mikrofonu bez dostępu do komputera, a także korzystać z „rozmówek” pozwalających na przypomnienie afatykowi odpowiednich słów do wykorzystania w najczęstszych interakcjach społecznych. Dodatkową cechą jest możliwość dokumentowania spotkań pacjentów dotkniętych afazją w ramach terapii grupowych.
logo Fundusze Norweskie