Pomiń nawigację

Wzornictwo

Podwyższenia konkurencyjności na rynku firmy DARCO wskutek wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej

Beneficjent

DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

6 194 280,00 PLN

Wartość dofinansowania

2 963 200,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wzór na konkurencję

Opis projektu

Dofinansowany ze środków unijnych projekt firmy Darco objął w sumie 4 różne obszary działań, a potrzeba ich wdrożenia wynikała z istniejącej strategii wzorniczej firmy. Działania dotyczyły obszarów innowacji produktowej, marketingowej, procesowej oraz technologicznej - ściśle ze sobą powiązane i spójne warunkowały dalszy rozwój firmy.

W wyniku przedsięwzięcia zaprojektowano nową linię produktów elementów wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej – dwie różne wzorniczo linie produktów wentylacyjnych. Zaprojektowano również system nowej wentylacji – mechanicznej z rekuperacją.

Działania uzupełniono o innowacje marketingowe, które skupiły się na wypracowaniu strategii komunikacji marki DARCO (wraz z submarką DARCO). Stworzono projekt graficzny nowego systemu identyfikacji wizualnej marki (Brand ID) oraz plan promocji online i offline. W dalszej kolejności sporządzono projekt graficzny wzorów podstawowych akcydensów oraz materiałów promocyjnych i sprzedażowych, a także projekt wzorów opakowań i instrukcji do produktów. Wdrożony został też projekt architektury i funkcjonalności strony internetowej wraz z oprawą graficzną.

W ramach innowacji procesowych z kolei opracowano proces rozwoju nowego produktu, tj. zaprojektowano Design DNA DARCO – w formie Design Book’a, a proces rozwoju nowego produktu ułożono np. podczas warsztatów co-create, zgodnych z metodyką Design thinking.

Do działań związanych z innowacją technologiczną należał zakup środków trwałych.

Co więcej, realizacja projektu przyniosła za sobą również zmiany w obrębie struktury organizacyjnej firmy Darco.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 1.4 Wzór na konkurencję
  • Nazwa projektu: Podwyższenia konkurencyjności na rynku firmy DARCO wskutek wdrożenia rekomendacji strategii wzorniczej
  • Nazwa beneficjenta: DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wartość projektu: 6 194 280,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 2 963 200,00 zł