Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Proinnowacyjne usługi doradcze świadczone dla Centrum Badawczo- Rozwojowego Technologii Informatycznych sp. z o.o. prowadzące do wdrożenia innowacji produktowej

Beneficjent

Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych

Wartość projektu

446 244,00 PLN

Wartość dofinansowania

253 960,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Opis projektu

Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych powstało w 2009 roku w celu realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie nowych technologii oraz rozwiązań informatycznych. Spółka bazuje na kilkunastoletnim doświadczeniu założycieli w zakresie realizacji systemów informatycznych, doradztwa, działalności szkoleniowej oraz badawczo-rozwojowej. Wiodącym profilem działalności firmy są prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych technologii oraz rozwiązań informatycznych.

Jednym z takich rozwiązań jest wciąż rozwijany hybrydowy system nawigacji w budynkach. Zamontowane w budynku czujniki pozwalają określić pozycję człowieka w zamkniętych pomieszczeniach z niespotykaną precyzją. System wykorzystuje technologię tomografii radiowej (eng. Radio Tomographic Imaging (RTI). Czujnik składa się z układu nadawczo-odbiorczego, zasilania oraz anten. 

Proinnowacyjne usługi doradcze świadczone przez jednostkę zewnętrzną miały na celu analizę potrzeb biznesowych oraz określenie możliwości wprowadzenia systemu na rynek. Dodatkowo w ramach realizacji projektu powstała obudowa czujnika wpisująca się w najnowsze trendy designerskie. System jest w trakcie komercjalizacji.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
  • Nazwa projektu: Proinnowacyjne usługi doradcze świadczone dla Centrum Badawczo- Rozwojowego Technologii Informatycznych sp. z o.o. prowadzące do wdrożenia innowacji produktowej
  • Nazwa beneficjenta: Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych
  • Wartość projektu: 446 244,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 253 960,00 zł