Pomiń nawigację

Realizacja prac B+R celem opracowania mechanicznego układu podnośnikowego przeznaczonego do wyrównywania poziomów roboczych robotów

Beneficjent

PPUH „MONAWI” JACEK KUŹNIAR

Wartość projektu

468 384,00 PLN

Wartość dofinansowania

323 800,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Przedmiot projektu dotyczył zlecenia prac badawczo-rozwojowych jednostce naukowej w celu opracowania innowacji produktowej – mechanicznego układu podnośników przeznaczonego do wyrównywania poziomów roboczych robotów. Układy podnośników umożliwiały będą łączenie w pary lub w zespoły w celu wykorzystania energii biernego powrotu do pozycji spoczynkowej. Stosowane obecnie podnośniki wykonując pracę podnoszenia korzystają z energii dostarczonej przez układy zasilające, elektryczne, pneumatyczne lub elektryczne. Ruch powrotny (np. opadanie platformy) powoduje wytracenie energii potencjalnej i jej rozproszenie do otoczenia. Ideą rozwiązania jest wykorzystanie energii obecnie traconej do wykonania pracy przez inny podnośnik lub ich zespół. Podejście takie pozwoli odzyskać część obecnie traconej energii (na poziomie sprawności układów mechanicznych) i ponowne jej wykorzystanie w procesie technologicznym. Rozwiązanie takie zaowocuje obniżeniem zużycia energii pierwotnej dostarczanej do systemu. W ramach realizacji projektu wykonano 5 zadań o charakterze prac B+R: 

  • opracowanie podstaw fizycznych i wybór technologii
  • projekt i wykonanie modelu podnośnika w skali
  • projekt automatyki sterującej
  • konsolidacja podnośników z układem sterującym
  • testy opracowanego układu