Pomiń nawigację

Infrastruktura

Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF

Beneficjent

GMINA LUBLIN

Wartość projektu

87 886 564,19 PLN

Wartość dofinansowania

65 308 496,12 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Zrównoważony transport miejski

Opis projektu

Gmina Lublin zrealizowała szereg inwestycji w zakresie transportu publicznego, których celem jest poprawa mobilności oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego. Jednym z nich był projekt rozbudowy sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach robót budowlanych przedłużona została ul. Muzyczna oraz wybudowany most nad rzeką Bystrzycą. Niezbędna była także budowa lub przebudowa sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, energetycznej, gazowej, ciepłowniczej i kanalizacji sanitarnej. Nowa arteria o długości 760 m ma cztery pasy ruchu, a dwa skrajne zostały zarezerwowane dla pojazdów komunikacji miejskiej. Powstały obustronne chodniki i ścieżki rowerowe oraz zainstalowano sygnalizację świetlną. Wzdłuż drogi wybudowano także trakcję trolejbusową.

Kolejną częścią projektu była inwestycja w niskoemisyjny transport miejski i poprawę jego dostępności. W ciągu ul. Jana Pawła II wybudowano nowe odcinki trakcji trolejbusowej. Zakupiono także 15 nowoczesnych trolejbusów przegubowych, z dodatkowym napędem. Pojazdy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – na całej długości są niskopodłogowe, wyposażone w tzw. „przyklęk”, a przyciski oznaczone są dodatkowo w alfabecie Braille’a. Ułatwienia zastosowano także na przystankach: wyświetlacze informacji pasażerskiej mają wysoki kontrast, a na przejściach dla pieszych ułożono pas z fakturą rozpoznawalną przez osoby niewidome.

Realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie mobilności mieszkańców, a tym samym na poprawę dostępu do rynków pracy, nauki i usług. W dalszej perspektywie może to mieć także wpływ na ożywienie przedsiębiorczości w regionie. Niewątpliwym plusem jest poprawa jakości świadczonych przez miasto usług transportu zbiorowego.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 2.1. Zrównoważony transport miejski
  • Nazwa projektu: Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF
  • Nazwa beneficjenta: GMINA LUBLIN
  • Wartość projektu: 87 886 564,19 zł
  • Wartość dofinansowania: 65 308 496,12 zł