Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Utworzenie Zdrowego Domu Seniora / Health House Senior w celu świadczenia usług opartych o nowoczesne technologie dla osób starszych cierpiących na schorzenia neurologiczne w oparciu o opracowane aktywizujące formy realizowania usługi w ramach Sieci Współpracy

Wartość projektu

16 899 650,00 PLN

Wartość dofinansowania

2 000 000,00 EUR

Programu operacyjny

Norway Grants

Działanie

Technologie poprawiające jakość życia

Opis projektu

Wyzwaniem, na które chcemy odpowiedzieć poprzez realizację projektu jest utrzymanie wysokiego poziomu aktywności naszych starszych klientów ze schorzeniami neurologicznymi. Pomoże w tym stymulacja wynikająca ze zmian środowiska poprzez wykorzystanie zasobów różnych ośrodków opieki i rehabilitacji dla osób starszych. Stworzony zostanie kompleks rehabilitacyjny Zdrowy Dom Seniora oferujący usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne w formie pobytu stałego z długoterminową rehabilitacją oraz turnusów czasowych z intensywnymi programami terapii neurologicznej i aktywizacji prewencyjnej. Poza pracami budowlanymi i zakupem wyposażenia nowego ośrodka, projekt obejmie prace rozwojowe związane z programowaniem usługi sieciowej opieki i rehabilitacji nad osobami starszymi w ramach tworzonej grupy współpracy skupiającej różne tego typu ośrodki. Ośrodki przystępujące do sieci będą zachęcane do rozwijania własnych specjalizacji, aby wszystkie potrzeby pacjentów mogły zostać kompleksowo zaspokojone w ramach programu wymiany pacjentów. Dodatkowo, z naszej perspektywy, usługa sieciowa pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie specjalistycznego sprzęt rehabilitacyjnego, który zostanie zakupiony w ramach projektu. Projekt przyczyni się do powstania 30 nowych miejsc pracy, a zysk netto firmy Multi-Construction Plus zwiększy się o 37% rok po zakończeniu jego realizacji.
logo Fundusze Norweskie