Pomiń nawigację

Wzornictwo

Wzrost konkurencyjności spółki CC METAL w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej

Beneficjent

CC METAL SPÓŁKA CYWILNA RYSZARD ĆWIERTNIEWICZ, MARIUSZ CIEPLAK

Wartość projektu

5 341 471,80 PLN

Wartość dofinansowania

2 998 130,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wzór na konkurencję

Opis projektu

Firma CC METAL powstała w 2010 roku jako producent elementów stalowych i aluminiowych dla budownictwa. Z czasem firma CC METAL poszerzyła swoją działalność, m.in. o projektowanie specjalistyczne konstrukcji dla budownictwa, stanowisk laboratoryjnych i dydaktycznych czy urządzeń specjalistycznych na indywidualne zamówienie.

Głównym celem projektu było podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW. Firma CC METAL powstała w 2010 roku jako producent elementów stalowych i aluminiowych dla budownictwa. Z czasem firma CC METAL poszerzyła swoją działalność, m.in. o projektowanie specjalistyczne konstrukcji dla budownictwa, stanowisk laboratoryjnych i dydaktycznych czy urządzeń specjalistycznych na indywidualne zamówienie. Głównym celem projektu było podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

W ramach realizacji projektu firma wprowadziła innowacje produktowe w postaci wzmocnienia wzorniczego w obrębie obecnej oferty oraz wprowadzenia nowych wzorców stanowisk dydaktycznych. Oferta firmy została także rozbudowana o produkty własne: inteligentne systemy przechowywania dla przestrzeni warsztatowych i do przestrzeni muzealnych. Zgodnie z rekomendacjami ze strategii wzorniczej stworzono nowy wizerunek marki CC METAL oraz zaprojektowano nową markę produktową dla klientów biznesowych STORIA , dedykowaną nowym produktom. Wprowadzono także innowację organizacyjną, wdrażając zmiany w obrębie struktury firmy (nowe stanowiska, uzupełnienie kompetencji) oraz innowację technologiczną w postaci modernizacji parku maszynowego oraz wyposażenia ciągu technologicznego w środki trwałe niezbędne do wdrożenia innowacji produktowej.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia wizerunku firmy CC METAL zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym oraz pozwoliła na zwiększenie konkurencyjności firmy. Pozwoliło to pozyskać nowych klientów oraz znacząco zwiększyć zyski firmy.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 1.4 Wzór na konkurencję
  • Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności spółki CC METAL w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej
  • Nazwa beneficjenta: CC METAL SPÓŁKA CYWILNA RYSZARD ĆWIERTNIEWICZ, MARIUSZ CIEPLAK
  • Wartość projektu: 5 341 471,80 zł
  • Wartość dofinansowania: 2 998 130,00 zł