Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Zwiększenie konkurencyjności poprzez opracowanie i wdrożenie nowej usługi, świadczonej przy wykorzystaniu interaktywnej platformy internetowej

Wartość projektu

147 600,00 PLN

Wartość dofinansowania

24 459,56 EUR

Programu operacyjny

Norway Grants

Działanie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Opis projektu

Większość zawieranych przez nas wszystkich umów na dostawę usług jest bezterminowa i zazwyczaj wiąże się z miesięczną opłatą, np. umowy na dostawę mediów, telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, przynależności do programów (np. zdrowotnych, sportowych). Zawiera się je łatwo, ale trudno je zakończyć. Często brakuje klarownych instrukcji postępowania w razie rezygnacji. Stwarza to duże problemy osobom będącym w szczególnie niekorzystnej sytuacji, np. niepełnosprawnym czy starszym. Brak umiejętności zerwania umowy wiąże się nie tylko z comiesięcznymi kosztami, ale także z narastającym uczuciem frustracji i bezradności. Dlatego nowa usługa Consul-net polegać będzie na zautomatyzowanym rozwiązywaniu umów w imieniu i na zlecenie klienta, na podstawie udostępnionych przez niego danych i udzielonej zgody. Korzystanie z naszej usługi daje możliwość rozwiązania umowy bez konieczności wchodzenia w interakcje fizyczne mogące potencjalnie skutkować zakażeniem, co zyskuje na znaczeniu w sytuacjach kryzysu takiego, jak obserwowany obecnie w związku z rozprzestrzenianiem koronawirusa SARS-CoV-2 czy corocznymi zagrożeniami związanymi z sezonem grypowym. W ramach projektu zostaną opracowane szczegółowe założenia przebiegu procesu świadczenia usługi i uruchomienie interaktywnej platformy internetowej, za pośrednictwem której będzie ona realizowana. Zlecimy realizację usług doradczych związanych z opracowaniem i wdrożeniem platformy a także skorzystamy z usług mentoringowych, które będą dotyczyć komunikacji z odbiorcami, docierania do nowych grup klientów oraz tworzenia przekazu w formie czytelnej i wiarygodnej.
logo Fundusze Norweskie