Pomiń nawigację

English language version

Przewodnik po sukcesach polskich firm

Zobacz jak rozwinęły się dzięki Funduszom Europejskim i Norweskim

Filtruj

Cel
Program
Wartość projektu
  • 0
  • 50 tys.
  • 200 tys.
  • 500 tys.
  • 1 mln
  • powyżej 1 mln

Projekty dofinansowane

Technologie poprawiające jakość życia  Pokaż wszystkie sukcesy

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy telemedycznej integrującej autorski system opieki nad seniorami w domu opieki.

Potrzeba realizacji projektu Maren Development wynika ze zwiększającej się liczby seniorów, którzy będą wymagali osób do zapewnienia im opieki i wsparcia. Z danych statystycznych wynika, że liczba osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz potrzebujących opieki środowiskowej w Polsce wynosi około 2 mln i stale rośnie. Dlatego też profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu, szcz...

Utworzenie Zdrowego Domu Seniora / Health House Senior w celu świadczenia usług opartych o nowoczesne technologie dla osób starszych cierpiących na schorzenia neurologiczne w oparciu o opracowane aktywizujące formy realizowania usługi w ramach Sieci Współpracy

Wyzwaniem, na które chcemy odpowiedzieć poprzez realizację projektu jest utrzymanie wysokiego poziomu aktywności naszych starszych klientów ze schorzeniami neurologicznymi. Pomoże w tym stymulacja wynikająca ze zmian środowiska poprzez wykorzystanie zasobów różnych ośrodków opieki i rehabilitacji dla osób starszych. Stworzony zostanie kompleks rehabilitacyjny Zdrowy Dom Seniora oferujący usługi op...

Ponadpokoleniowe Centrum Rehabilitacyjno-Dydaktyczne

Misją Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur jest wspieranie grup najmniej uprzywilejowanych społecznie, a w szczególności dzieci z trudnościami rozwojowymi. Ponadpokoleniowe Centrum Rehabilitacyjno-Dydaktyczne oferować będzie szeroko rozumianą rehabilitację psychologiczną poprzez działalność dydaktyczną ukierunkowaną głównie na dzieci i młodzież ze schorzeniami psychicznymi i neurologicznymi oraz dysfun...

Welfare and health technologies - Wdrożenie innowacyjności produktowej przez przedsiębiorstwo Mind Consulting Jakub Zieliński

Pomimo corocznego zwiększania nakładów na świadczenia rehabilitacyjne w Polsce, dostęp pacjentów do tego rodzaju świadczeń pogarsza się. W odpowiedzi na to wyzwanie planujemy opracowanie i wdrożenie systemu Fixmee Plus, który służy przede wszystkim do odbywania aktywności fizycznej: treningowej, medycznej, rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej i profilaktyczno-wzmacniającej. Grupę docelową projekt...

Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych

Społeczne i prywatne budownictwo w postaci osiedli i obiektów dla emerytów jest w fazie bardzo wczesnego rozwoju. Większość (3/4) polskich seniorów prowadzi samodzielne gospodarstwa domowe. Z badań wynika, że dwie trzecie badanych seniorów chciałoby na starość mieszkać samodzielnie i korzystać z doraźnej pomocy osób bliskich z kręgu rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Dla tych osób jednym z gł...

Wzrost konkurencyjności firmy SOURCETECH Bohdan Drzymała poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o technologie, poprawiające jakość życia najbardziej wrażliwych grup społecznych, w szczególności osób starszych.

Polskie społeczeństwo starzeje się najszybciej w UE. Szacuje się, że za kilka lat ponad połowa polskich gospodarstw domowych będzie prowadzona jednoosobowo przez seniora w wieku 65+, a część osób w tym wieku potrzebuje pomocy w codziennym funkcjonowaniu i monitorowania stanu zdrowia. SOURCETECH, który działa m.in. w obszarach analizy danych oraz systemów wsparcia, zidentyfikował potrzebę rynkową i...

Inkluzywny system usług wspomagających wybór edukacji zagranicznej za pośrednictwem POST PLUS – Platform of students transfer with special needs.

Think Poland promuje ofertę edukacyjną polskich uczelni poza granicami Polski, między innymi poprzez portal „Think Poland”, dzięki którem osoby chcące studiować w Polsce mogą zaznajamiać się z aktualną ofertą ośrodków edukacyjnych. Poprzez realizację projektu chcemy rozbudować swoją ofertę i stworzyć portal z ofertą edukacyjną i pochodną o nazwie POST PLUS, skierowany wyłącznie do osób z różnego r...

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej i kompleksowej usługi rehabilitacji pacjentów geriatrycznych

Klinika Krojanty (założona w 1998 roku) skupia się na leczeniu pacjentów ze schorzeniami układu ruchu, głównie osób starszych cierpiących na wypadnięcie dysku i ostre bóle pleców, jak również bóle stawów i migreny. Zastosowanie w naszej klinice kompleksowego podejścia do rehabilitacji umożliwia pacjentom powrót do sprawności ruchowej i aktywności zawodowej. Celem projektu jest opracowanie i wdroż...