04 - 04.04.2019

Wprowadź na rynek innowacyjny produkt lub wprowadź w firmie innowacyjny proces technologiczny – zapraszamy na spotkanie informacyjne

Poznań

Spotkanie

Nowe produkty i inwestycje

O wydarzeniu

Spotkanie Spotkanie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na inwestycje w poddziałaniu Badania na rynek.

W ramach konkursu mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 70 % dofinansowania.  Dofinansowaniu będą podlegały projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub przez niego zakupionych, które są kluczowe dla opracowania i wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych.

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) omówią zasady ubiegania się o dotacje w ramach trwającego obecnie konkursu w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w tym omówią wszystkie wprowadzone w tegorocznym konkursie ułatwienia i zmiany w kryteriach oceny projektów.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli firm, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • mają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy).
  • prowadziły lub prowadzą prac badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Nowości!

W tym roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski aż w trzech równoległych konkursach.

Po raz pierwszy w  nowym konkursie, dedykowanym realizacji Programu Dostępność Plus, oceniane będą innowacyjne produkty i usługi nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – fizycznymi i poznawczymi.

Nowością w tegorocznych konkursach jest obniżenie minimalnej wartości kosztów projektu z 5 mln zł do 1 mln zł oraz zniesienie dotychczasowego limitu maksymalnej dotacji (do tej pory było to nie więcej niż 20 mln złotych) .

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Anną Niesłuchowską: anna.niesluchowska@kdkevents.pl lub tel.: 606 438 930 

Termin
04.04.2019 09:30 - 13:30
Miejsce
Młyńska 12 Centrum Konferencyjne (Sala 323), ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań Zobacz mapę

Udostępnij

Program

04.04.2019

09:30 - 10:00

Rejestracja gości

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników

10:05 - 13:00

3.2.1 POIR Badania na rynek

  • zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
  • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych,
  • kryteria oceny wniosków, w tym wyszczególnienie zmian wprowadzonych w 2019 r.
  • zasady realizacji projektów.

Sesja pytań i odpowiedzi

13:00 - 13:30

Lunch

Lokalizacja

Brak możliwości zapisu.