Pomiń nawigację
  • Działalność zagraniczna
26 maja
zakończone

Spotkanie

Wsparcie klastrów w uzyskaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego

26 maja 2019

0:00

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., ul.Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

Opis

Jeśli jesteś koordynatorem klastra i chciałbyś podnieść poziom swojej wiedzy oraz kompetencji w zakresie zarządzania klastrem, a w przyszłości planujesz ubiegać się o status Krajowego Klastra Kluczowego to spotkanie jest skierowane do Ciebie – przyjdź i dowiedz się, jakie działania są i będą realizowane.

Organizacja poszczególnych spotkań ma na celu podniesienie świadomości klastrów w zakresie standardów zarządzania klastrem jako instrumentu wspierającego przygotowanie do uzyskania statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Zgodnie z wynikami badania Benchmarking klastrów 2018 r. pogłębiają się różnice wynikające ze stopnia rozwoju pomiędzy grupą najlepiej działających klastrów posiadających status Krajowych Klastrów Kluczowych, a resztą populacji. W związku z tym istnieje potrzeba podjęcia działań systemowych wzmacniających sposób ich działania poprzez promocję standardów zarzadzania klastrem rozumianych jako wytyczne do doskonalenia wymiaru instytucjonalnego działania klastrów. Obecnie już nie tylko umiejętność uzyskania dostępu do kapitału może stanowić o przewadze konkurencyjnej na rynku, ale przede wszystkim wiedza, kompetencje oraz sposób zarządzania organizacją sieciową. Dlatego kluczowe staje się wprowadzanie i upowszechnianie standardów zarządzania klastrem, które stają się wyznacznikiem jakości realizowanych procesów. 

W trakcie spotkań przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówią: bieżące działania podejmowane na rzecz klastrów, przybliżą standardy zarządzania klastrem oraz wskażą dobre praktyki. Przedstawiciele urzędów marszałkowskich przedstawią informacje na temat planowanych działań na poziomie regionalnym.

Materiały do pobrania:

Projekt ClusterFY

Diagnoza stanu klastrów w Polsce

System Krajowych Klastrów Kluczowych i instrumenty wsparcia KKK_MPiT

Wsparcie klastrów w uzyskaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego

Grupa robocza ds. polityki klastrowej_MPiT

Standardy zarządzania klastrem i mapa klastrów

Podręcznik - Standardy zarządzania klastrem

Narzedzie do autoewaluacji

Nevada - Lubelskie Brigde

Wsparcie klastrów w województwie mazowieckim

CLUSTERFY poster

Notatka prasowa

Uczestnicy spotkania informacyjnego dla klastrów w Lublinie w dniu 27 maja 2019 r.

Uczestnicy spotkania informacyjnego dla klastrów w Lublinie w dniu 27 maja 2019 r.

Uczestnicy spotkania informacyjnego dla klastrów w Lublinie w dniu 27 maja 2019 r.

Uczestnicy spotkania informacyjnego dla klastrów w Lublinie w dniu 27 maja 2019 r.

Program

27 maja 2019

10:45 - 11:00

Rejestracja gości.

11:00 - 11:15

Powitanie i informacje o projekcie ClusterFY.

11:15 - 12:00

Planowane strategiczne kierunki wsparcia klastrów w Polsce.

12:00 - 12:30

Przerwa kawowa.

12:30 - 13:45

Działania podejmowane przez PARP na rzecz klastrów.

  1. standardy zarządzania klastrem w kontekście spełniania kryteriów dla uzyskania statusu Krajowego Klastra Kluczowego,
  2. informacje na temat Mapy Klastrów PARP.

Przedstawienie regionalnych dobrych praktyk - działań na rzecz klastrów, w tym:

  1. programy akceleracyjne dla start-upów klastrowych,
  2. realizacja zadań publicznych finansowanych w ramach Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

13:45 - 14:15

Oferta regionalnych działań Urzędu Marszałkowskiego, w których mogą uczestniczyć klastry i ich członkowie.

14:15 - 14:30

Sesja pytań i odpowiedzi.

14:30 - 15:30

Poczęstunek (lunch).

Lokalizacja