Pomiń nawigację
  • Online
  • Dokapitalizowanie
  • Na start
27 stycznia
zakończone

Opis

Zapraszamy na webinarium poświęcone projektowi skierowanemu do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy, którzy po wcześniejszym niepowodzeniu, zdecydowali się ponownie wejść na rynek, po zgłoszeniu się do programu otrzymają pomoc w poznaniu przyczyn porażki – aby uniknąć kolejnej – i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy. Wsparcie może także pomóc w dostosowaniu działalności i pracowników do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji. O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej i ponownie ją podjęli w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Konkurs jest zaadresowany do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki prawa handlowego.

Program

27 stycznia 2021

11:00 - 12:00

Webinarium: Nowy start