Pomiń nawigację
  • Online
  • Działalność zagraniczna
  • Współpraca i partnerzy
2 marca
zakończone

Szkolenia i warsztaty

Go to Brand – EXPO 2020 – spotkanie informacyjne

Opis

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych w ramach branżowych programów promocji i na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 85% dofinansowania projektu, obejmującego:

  • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub zagranicznych konferencjach,
  • dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju,
  • doradztwo w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Zagranicznego Biura Handlowego (ZBH) w Dubaju oraz KUKE S.A. omówią m.in. zasady poddziałania Go to brand – EXPO 2020 oraz założenia i szczegóły dotyczące EXPO, a także przedstawią ofertę instrumentów zabezpieczających płatności dla eksporterów.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, planujących wziąć udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie programu Go to brand – EXPO 2020.

W dniu transmisji uaktywni się poniższy player, w którym będzie można obejrzeć spotkanie.

Partnerzy spotkania:


Program

2 marca 2021

10:00 - 10:05

Przywitanie uczestników oraz otwarcie spotkania

- Marcin Czyża, Zastępca Prezes PARP

10:05 - 10:25

Polska na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju - oferta dla biznesu
- Monika Dyląg-Sajór, Zastępca Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 Dubai, PAIH

10:25 - 10:45

Możliwości udziału w misjach i targach w krajach Zatoki Perskiej
- Adil Abdelwahab, Kierownik ZBH Dubaj

10:45 - 11:05

Misje i targi organizowane przez PARP
- Michał Polański, Departament Wsparcia Przedsiębiorczości, PARP

11:05 - 11:50

Poddziałanie 3.3.3 POIR - Go to brand – EXPO  2020 – oferta dofinansowania
- Izabela Fiszer, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw, PARP

11:50 - 12:05

 Instrumenty zabezpieczające płatności dla eksporterów
- Waldemar Kaczyński, Departament Sprzedaży, KUKE S.A.

12:05 - 12:45

Sesja pytań i odpowiedzi