Pomiń nawigację
  • Online
  • Badania i inwestycje
22 kwietnia
zakończone

Szkolenia i warsztaty

Przemysł 4.0 - spotkanie informacyjne

Opis

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania grantu w pilotażowym programie Przemysł 4.0 finansowanym z Funduszy Europejskich w ramach programu Inteligentny Rozwój.

Celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian asortymentu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc. Wnioski można składać online od 28 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na: usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej” (refundacja kosztów), usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Więcej informacji na stronie projektu Przemysł 4.0.

Spotkanie jest skierowane do potencjalnych odbiorców pilotażu, tj. małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski oraz posiadają plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji.

Podczas spotkania przedstawiciele PARP omówią zasady pilotażu Przemysł 4.0, sposób wypełniania wniosku o powierzenie grantu oraz warunki realizacji projektów, a także udzielą odpowiedzi na pytania uczestników. Ponadto, dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT przybliży m.in. definicję Przemysłu 4.0 oraz zakres „mapy drogowej".

W dniu transmisji na stronie wydarzenia zamieszczony zostanie player, w którym będzie można obejrzeć spotkanie.

Zapisy zostały zamknięte. W związku z dużym zainteresowaniem zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne na temat programu Przemysł 4.0, które odbędzie się w dniu 11.05.2021 r.

 

Program

22 kwietnia 2021

10:00 - 10:10

Powitanie uczestników

Izabela Banaś, zastępca dyrektora, Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

10:10 - 11:10

Omówienie zasad pilotażu oraz kryteriów wyboru projektów w ramach Przemysłu 4.0

Izabela Banaś, zastępca dyrektora, Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

11:10 - 12:40

Mapa drogowa w kierunku Przemysłu 4.0. Dokąd zmierzam, gdzie rozpocząć?

Dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12:40 - 13:10

Sesja pytań i odpowiedzi

Izabela Banaś, zastępca dyrektora, Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dorota Kałuska, kierownik, Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dorota Szczytowicz, ekspert, Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie