Pomiń nawigację

Nowy konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” Izabela Banaś, (godz. 10:00)

14
września

O wydarzeniu

Zapraszamy do udziału w webinarium dotyczącym nowego konkursu „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”, które odbędzie się 14 września o godzinie 10:00.

Do 21 września można zgłaszać projekty do konkursu „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Nowy konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw, które realizują programy włączające pracowników w działania rozwojowe firmy, a także do podmiotów, które oferują narzędzia ICT wspierające tego typu inicjatywy. Najciekawsze z nich mogą liczyć na nagrody finansowe oraz promocję. 550 tys. zł. to łączna pula nagród jaka czeka na zwycięzców konkursu.

Konkurs jest organizowany po raz pierwszy. Mogą wziąć w nim udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski

Do konkursu można zgłaszać:

 • aktualnie realizowane programy rozwoju inicjatyw pracowniczych – przedsięwzięcia, dzięki którym pracownicy mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów na usprawnienia w firmie, jak np. podnoszenie jakości oferowanych produktów bądź usług, poszerzanie oferty firmy o nowe rozwiązania czy zmiana dotychczas funkcjonujących procesów.
 • gotowe narzędzia i rozwiązania ICT, które wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania.

Najciekawsze projekty mogą liczyć na nagrody finansowe - może je otrzymać maksymalnie 50 firm w 5 kategoriach. Przewidzianych zostało 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tysięcy zł. oraz 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tysięcy zł.

Więcej informacji o konkursie na stronie 

Webinarium będzie moderowane przez dziennikarkę Justynę Dżbik – Kluge, a ekspertem będzie Izabela Banaś – zastępca dyrektora z Departamentu Analiz i Strategii PARP.

W dniu transmisji uaktywni się player, w którym obejrzysz materiał.

Termin

14.09.2021 10:00 - 11:30

Miejsce

Online Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Webinarium

Tematyka

Badania i inwestycje Dokapitalizowanie

Udostępnij

Program

Program

14.09.2021

10:00 - 11:30

1. Idea konkursu:

 • kto może wziąć udział w konkursie?
 • jakie projekty można zgłaszać?
 • termin składania wniosków.

2. Nagrody w konkursie.

3. Warunki udziału w konkursie:

 • w jaki sposób można składać wnioski?
 • ile wniosków można złożyć?
 • wymagane załączniki,
 • czy wniosek można poprawić, uzupełnić, wycofać?

4. Sposób wyboru laureatów konkursu:

 • zasady oceny wniosków,
 • kryteria oceny.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Brak możliwości zapisu.