O wydarzeniu

Szkolenia i warsztaty Szkolenia i warsztaty

Zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się 10 października 2019 r., w Warszawie, w Centrum Biznesowym Ogrodowa 58. Początek spotkania o 10:00, a rejestracja będzie otwarta od 9:30.

Podczas seminarium przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z zatrudnianiem cudzoziemców w polskich firmach. Opowiemy jak zrobić to zgodnie z prawem, jakich zasad trzeba przestrzegać w kwestiach umów, pozwoleń, podatków czy ubezpieczeń społecznych. Przedstawimy również skutki nielegalnego zatrudniania pracowników z zagranicy.

Udział w seminarium jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają firmy z województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników lub ograniczenia liczby przedstawicieli jednej firmy.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Filip Kolmus, filip_kolmus@parp.gov.pl

Katarzyna Winnicka-Fijałkowska, katarzyna_winnicka@parp.gov.pl

Termin
10.10.2019 10:00 - 14:00
Miejsce
Warszawa, ul. Ogrodowa 58, Centrum Biznesowe Ogrodowa 58 Zobacz mapę

Udostępnij

Program

10.10.2019

10:00 - 11:45

Zatrudnianie cudzoziemców – podstawowe regulacje prawne

 • wykaz najważniejszych przepisów dotyczących aspektów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
 • analiza zakresu zastosowania poszczególnych regulacji prawnych w problematyce zatrudnienia cudzoziemców

Przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce.

Regulacje prawne oraz procedury administracyjne dotyczące wjazdu i pobytu cudzoziemców na terenie RP – analiza stanów faktycznych w odniesieniu do:

 • obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin spoza UE
 • obywateli EOG
 • obywateli państw trzecich (m.in. obywateli Ukrainy, Białorusi, Chin, Nepalu)

11:45 - 12:15

Przerwa

12:15 - 14:00

Podejmowanie pracy przez cudzoziemców w Polsce. Regulacje prawne oraz procedury administracyjne dotyczące legalizacji pracy podejmowanej przez cudzoziemców w Polsce, w tym:

 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę
 • tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców  -  „procedura oświadczeniowa”
 • zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pracę sezonową
 • zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową
 • zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę - analiza przypadków

Kodeks pracy a zatrudnienie cudzoziemców


Procedura oceny możliwości zatrudnienia cudzoziemca – audyt legalności zatrudnienia – analiza przypadków


Delegowanie cudzoziemców za granicę w ramach transgranicznego świadczenia usług


Aspekty podatkowe przy zatrudnianiu cudzoziemców

 • PESEL czy NIP – jako numer identyfikacji podatkowej
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • umowa zlecenie
 • umowa o dzieło
 • umowa o pracę
 • świadczenia socjalne dla cudzoziemców (np. 500 +)

Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce

 • regulacje Unii Europejskiej dotyczące koordynacji zasad ubezpieczenia społecznego
 • umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego
 • zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców
 • świadczenia emerytalne i rentowe

Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców
 • powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP
 • ocena legalności zatrudnienia – analiza przypadków

Lokalizacja

Brak możliwości zapisu.