Pomiń nawigację

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor komunikacji marketingowej. Premiera wyników I edycji badań

10
marca

O wydarzeniu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Okrągły stół” pt.: Pomiędzy automatyzacją procesów marketingowych a komunikacją Human To Human (H2H), zorganizowane z myślą o osobach związanych z sektorem komunikacji marketingowej – przedsiębiorcach, pracownikach, organizacjach przedsiębiorców, przedstawicielach instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków – ale także wszystkich zainteresowanych tematyką komunikacji marketingowej.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – sektor komunikacji marketingowej realizowanego przez PARP we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy między innymi na temat:

  • przyszłości sektora komunikacji marketingowej
  • trendów, które wydają się mieć decydujący wpływ na sektor
  • czynników warunkujących sukces firmy w warunkach ciągłej zmiany
  • umiejętnościach liderskich umożliwiających skuteczne zarządzanie multidyscyplinarnymi zespołami
  • jak budować przywiązanie freelancerów

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego dla sektora komunikacji marketingowej oraz Broszurą BBKL - sektor komunikacji marketingowej, z wybranymi wynikami badań

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie

Termin

10.03.2022 10:00 - 12:30

Miejsce

Online Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Webinarium

Tematyka

Rozwój kompetencji BKL

Udostępnij

Prelegenci

Prelegenci

Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Barbara Worek Uniwersytet Jagielloński
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Anna Skowrońska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Natalia Krygowska-Nowak MCM Institute
Zbigniew Brzeziński Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej
Roland Zarzycki Collegium Civitas
Agata Kaczmarska Dentsu Polska & CEE
Grzegorz Krzemień Golden Submarine
Marcin Olkowicz Przewodniczący i Animator Rady Sektorowej
Patrycja Załuska RE:START KARIERY
Wojciech Kreft Unicorn VR World

Program

Program

10.03.2022

10:00 - 10:25

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze komunikacji marketingowej wprowadzenie do Okrągłego Stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

Sektor komunikacji marketingowej w badaniach Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

Anna Skowrońska, Koordynator I edycji projektu BBKLII w sektorze komunikacji marketingowej, PARP

10:25 - 11:25

Blok I: Skuteczne kierowanie zespołami w obliczu nowych wyzwań

Pracownicze i liderskie kompetencje, których znaczenie wzrośnie w najbliższej przyszłości w sektorze – wyniki badań

dr hab. Barbara Worek, prof. UJ Instytut Socjologii/ Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

Dyskusja ekspercka: Wyzwania w wymiarze kompetencyjnym i zarządczym dla sektora komunikacji marketingowej w czasach H2H i 3E

Zbigniew Brzeziński, lider Grupy Rynek Pracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej

Agata Kaczmarska, Chief People Officer, dentsu Polska & CEE

Patrycja Załuska - Prezes RE:START KARIERY

Roland Zarzycki, Collegium Civitas

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:25 - 12:25

Blok II: Spójrzmy przed siebie – możliwe kierunki rozwoju sektora

Wizja sektora w oparciu o zidentyfikowane w badaniu trendy 

Natalia Krygowska-Nowak, MCM Institute, Współautorka raportu z badań

Dyskusja ekspercka: Przyszłość sektora w świetle aktualnych trendów

Karolina Borkowska-Bylicka, Wiceprezes Public Dialog

Wojciech Kreft, Unicorn VR World

Grzegorz Krzemień, Prezes GoldenSubmarine

Marcin Olkowicz, Przewodniczący i Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

12:25 - 12:30

Podsumowanie Okrągłego Stołu – Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP

Brak możliwości zapisu.