Pomiń nawigację
 • Działalność zagraniczna
23 stycznia
zakończone

Szkolenia i warsztaty

Go to Brand - Rozwiń swoją firmę na rynkach zagranicznych!

23 stycznia 2020

0:00

Warszawa, Dago Centrum, ul. Rondo ONZ 1, sala nr 1, piętro II

Udostępnij

Opis

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych w ramach tzw. Branżowych Programów Promocji określonych przez Ministerstwo Rozwoju. 

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 85 % dofinansowania projektu, obejmującego:

 • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub zagranicznych konferencjach,
 • dodatkowe działania promocyjne na rynkach zagranicznych,
 • doradztwo dotyczące wybranego rynku.

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) omówią zasady poddziałania 3.3.3 POIR, sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz warunki realizacji projektów, a także udzielą odpowiedzi na pytania uczestników. Branżowe programy promocji, na podstawie których należy zaplanować projekt są dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rozwoj/go-to-brand.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • posiadają markę produktową i co najmniej jeden produkt o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym,
 • prowadzą działalność w jednej z branż:
 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • kosmetyczna
 • maszyny i urządzenia
 • meblarska
 • moda polska
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny
 • usług prozdrowotnych.

*O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, przy czym lokalizacja projektu zgłoszonego w konkursie znajduje się w regionie słabiej rozwiniętym, tj. w województwie innym niż mazowieckie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Jednocześnie informujemy, że szkolenie będzie nagrywane, a jego transmisja będzie dostępna on-line na stronie www.parp.gov.pl oraz na kanale youtube.

 

Rejestracja na wydarzenie została zamknięta. Brak wolnych miejsc.

Bardzo prosimy o punktualne przybycie na spotkanie. W związku z dużym zainteresowaniem nie możemy gwarantować dostępności miejsc osobom, które przybędą po jego rozpoczęciu.

Program

Program

24 stycznia 2020

09:30 - 10:00

Rejestracja gości (przerwa kawowa)

10:00 - 10:10

Powitanie uczestników

10:10 - 11:45

3.3.3 POIR:

 • zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
 • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych.

11:45 - 12:00

Przerwa kawowa 

12:00 - 13:30

3.3.3 POIR:

 • zakres i warunki opracowania budżetu projektu,
 • jak ustalić kwotę ryczałtową.

13:30 - 14:15

Lunch

14:15 - 15:15

3.3.3 POIR:

 • kryteria oceny projektów,
 • jak przebiega ocena wniosku o dofinansowanie,
 • warunki zawarcia umowy o dofinansowanie.

15:15 - 15:45

Sesja pytań i odpowiedzi

15:45 - 16:15

Google Internetowe Rewolucje w eksporcie

Lokalizacja

Lokalizacja