Pomiń nawigację
  • Online
  • Szkolenia i doradztwo
  • BKL 2022
28 kwietnia
zakończone

Webinarium

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża odzysku materiałowego surowców. Premiera wyników badań I edycji

Opis

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Okrągły stół” skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą odzysku materiałowego surowców.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – odzysk materiałowy surowców realizowanego przez PARP we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy w szczególności nt.:

  • wyzwań związanych z zatrudnieniem pracowników w branży
  • współpracy edukacji i biznesu
  • wyzwań związanych z wdrażaniem zasad GOZ, Europejskim Zielonym Ładem
  • najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju branży

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z I edycji badań "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - branża odzysk materiałowy surowców" oraz Broszurą BBKL - branża odzysku materiałowego surowców, z wybranymi wynikami badań. 

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie.

Prelegenci

Anna Tarnawa
Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Izabela Banaś
Izabela Banaś Zastępca Dyrektora, Departament Analiz i Strategii, PARP
Adriana Skorupska
Adriana Skorupska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Katarzyna Błachowicz
Katarzyna Błachowicz Centrum Kooperacji Recyklingu
Jolanta Kwiecień
Jolanta Kwiecień Danae Sp. z o.o
Piotr Manczarski
Piotr Manczarski Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców
Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki Mo-BRUK S.A.
Agnieszka Generowicz
Agnieszka Generowicz Politechnika Krakowska
Krzysztof Kawczyński
Krzysztof Kawczyński Krajowa Izba Gospodarcza
Piotr Szewczyk
Piotr Szewczyk Związek Pracodawców

Program

28 kwietnia 2022

10:00 - 10:25

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze odzysku materiałowego surowców  - wprowadzenie do okrągłego stołu

Izabela Banaś, Zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii, PARP

Branża odzysku materiałowego surowców  w badaniach branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego

Adriana Skorupska, Koordynator projektu BBKL II, PARP

10:25 - 11:25

Blok I: Zatrudnienie w branży  - duże możliwości i duże zapotrzebowanie na pracowników

Jakich pracowników poszukuje branża, a jakich będzie potrzebowała w przyszłości

Jolanta Kwiecień, Danae Sp. z o.o, współautorka raportu

Dyskusja ekspercka: Współpraca edukacji i biznesu, poprawa wizerunku branży, a może lepsze systemy motywacyjne -  jak zapewnić odpowiednie kadry dla sektora?

Agnieszka Fiuk, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

dr hab. inż. Agnieszka Generowicz - prof. PK  Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Józef Mokrzycki – Prezes Zarządu, Mo-BRUK S.A

Piotr Szewczyk – Prezes Zarządu, Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Związek Pracodawców

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:25 - 12:30

Blok II: Przyszłość branży odzysku materiałowego surowców –GOZ i inne wyzwania w scenariuszach rozwoju

Scenariusze rozwoju branży i ich wpływ na kompetencje pracowników  - wyniki BBKL II 

Jakub Pawłowski, ekspert branżowy, współautor raportu

Debata ekspercka:  GOZ i inne czynniki wymuszające zmiany i rozwój  – jaki scenariusz zrealizujemy?

Katarzyna Błachowicz - Wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu,  Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Krzysztof Kawczyński – Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska, Krajowa Izba Gospodarcza

dr inż Piotr Manczarski – Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Przewodniczący  Sektorowej Rady

Jakub Pawłowski, ekspert branżowy, współautor raportu

 

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

Podsumowanie Okrągłego Stołu – Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP