Pomiń nawigację

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Premiera wyników badań I edycji

12
maja

O wydarzeniu

Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego", skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.  

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, realizowanego we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Podzielimy się na nim wiedzą pozyskaną z pierwszych w Polsce badań nt. aktualnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w tym sektorze.

Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy między innymi o:

  • nowych stanowiskach, kluczowych kompetencjach i zapotrzebowaniu na pracowników
  • roli edukacji formalnej i pracodawców w rozwoju kompetencji pracowników
  • przyszłości branży – trendach i wyzwaniach, które będą wpływać na jej funkcjonowanie.

Broszura: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Raport: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Branża opieka zdrowotna i pomoc społeczna (raport z I edycji badań)

Zobacz pozostałe wydarzenia w projekcie.

Termin

12.05.2022 10:00 - 12:30

Miejsce

Online Zobacz mapę

Rodzaj wydarzenia

Webinarium

Tematyka

Szkolenia i doradztwo

Udostępnij

Prelegenci

Prelegenci

Anna Tarnawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Robert Zakrzewski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Joanna Orłowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Karol Tondera Grupa Scanmed S.A.
Małgorzata Gałązka-Sobotka Uczelnia Łazarskiego
Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Zofia Polańska EGO S.C
Jakub Sokolnicki Warszawski Uniwersytet Medyczny
Ewa Bandurska Gdański Uniwersytet Medyczny

Program

Program

12.05.2022

10:00 - 10:10

Otwarcie spotkania - wprowadzenie do okrągłego stołu

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

10:10 - 11:15

Blok I: Pracownicy branży – kto nas leczy i kto nas wspiera?

Obraz kadr sektora – prezentacja wyników badania BBKL

Joanna Orłowska, Koordynator badania BBKL w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Robert Zakrzewski, Koordynator projektu BBKL, PARP

 

Dyskusja ekspercka: Jak sprostać potrzebom kadrowym sektora dziś i w przyszłości?

Karol Tondera - Dyrektor Pionu Sprzedaży i Jakości, Grupa Scanmed S.A.

Dr n. społ. Jakub Sokolnicki – Kierownik Biura Karier, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Ewa Bandurska - p.o. Kierownika Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny, Kierownik Kierunku Zdrowie Publiczne I stopnia - Zarządzanie w systemie zdrowia

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert - Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Prowadzenie: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

11:15 - 12:20

Blok II:  Deinstytucjonalizacja, synergia, kompatybilność – o kierunkach zmian w branży

Pacjent - klient w obecnym systemie – prezentacja wyników badania BBKL

Joanna Abramowicz, EGO S.C

Zofia Polańska, EGO S.C.

 

Rozmowa ekspercka: Razem czy osobno - jak przygotować się na nadchodzące zmiany?

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

Prof. dr hab. Mirosław Grewiński – Rektor  Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

Prowadzenie: Monika Dawid–Sawicka, Ekspertka rynku pracy

12:20 - 12:30

Podsumowanie Okrągłego Stołu

Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji badań i strategii, PARP

Brak możliwości zapisu.